O Nas

O Nas

Jesteśmy samorządem studentów Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.
W składzie naszego samorządu jest obecnie 9 studentów.  Na co dzień pełnimy obowiązki studenta, a po za zajęciami  działamy na rzecz uczelni i studentów.
Między innymi zajmujemy się:
– doradzaniem studentom w różnych sprawach związanych z uczelnią,
– pomocą w kontaktach z Wykładowcami,
– organizowaniem wydarzeń uczelnianych i wydziałowych,
– wprowadzaniem zmian lub poprawek w regulaminach i planach studiów,
– wprowadzaniem ulepszeń i udogodnień infrastruktury wydziałowej i uczelnianej,
– szerzeniem dobrego słowa o studentach poprzez angażowanie się w inicjatywy społeczne i kulturalne.

Staramy się zapewnić studentom przyjazne i wygodne warunki studiowania w miarę naszych możliwości. Jesteśmy otwarci na każde propozycje oraz pomoc. Zachęcamy do włączania się w aktywność poza zajęciami oraz współpracy z nami i kołami naukowymi na naszym wydziale.

Aktualny skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WI ZUT:

Dominika Grącka – Przewodnicząca, delegat PSS
Aleksander Fiuk – Wiceprzewodniczący
Mariusz Linka – Sekretarz
Łukasz Doszczeczko – Członek, delegat PSS
Agata Nowalany – Członek
Bartosz Papuga – Członek
Patryk Pazura – Członek
Mateusz Buczma – Członek
Krzysztof Palczewski – Członek